Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích xét tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Quang Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ"

Các ý kiến đóng góp

 

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Kết quả thẩm định
Đề xuất khen thưởng
1
Ông Trần Quang Cường
10/5/1962
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ     
Cá nhân có thời gian: 15 năm 9 tháng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng (Tổng thời gian giữ chức vụ để trình khen thưởng thành tích CHLD là 15 năm 9 tháng). Đối chiếu thành tích với tiêu chuẩn quy định, thời gian giữ chức vụ của cá nhân đủ điều kiện trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì     
Đề xuất trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì