Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn"

Các ý kiến đóng góp