Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam
Email:consultant@extendmax.vn

Kính gửi Bộ TT&TT

Hiện nay việc thử nghiệm sản phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật mới càng ngày càng phức tạp, nhiều trường hợp làm hỏng mẫu thử hoặc phải có sự phối hợp của hãng sản xuất trong quá trình thử nghiệm. Phương thức chứng nhận hợp quy và danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có một số khó khăn khi áp dụng như sau:

1) Phương thức chứng nhận theo lô chưa phù hợp với thực tiễn nhập khẩu và chứng nhận hợp quy do khó khăn về phương thức lấy mẫu. Đặc biệt là khi sản phẩm phải thử nghiệm với các quy chuẩn yêu cầu phương pháp đo dẫn, hoặc sản phẩm có tích hợp pin lithium.

2) Với nhưng lô hàng điện thoại hoặc máy tính số lượng nhỏ cá nhân hoặc tổ chức nhập để tự sử dụng hoặc những sản phẩm đặc thù nhập đơn chiếc phục vụ dự án, việc thử nghiệm làm hỏng sản phẩm dẫn đến trải nghiệm chưa tích cực cho người nhập khẩu. Trong nhiều trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức nhập khẩu sản phẩm đơn chiếc dẫn tới không thể hoàn thành được thủ tục thử nghiệm và chứng nhận hợp quy. Hoặc có thể hoàn thành nhưng sản phẩm cũng bị hư hỏng hoàn toàn sau khi thử nghiệm

Điển hình một số trường hợp khó khăn trong lấy mẫu theo Phương thức chứng nhận 7 và thử nghiệm như sau:

1) Thử nghiệm điện thoại di động yêu cầu phải có mẫu đo dẫn là loại mẫu đặc biệt do hãng sản xuất chuẩn bị, sản phẩm thương mại thông thường khó có thể chuyển đổi thành mẫu đo dẫn do thiếu software thích hợp. Nếu có thể chuyển đổi thành mẫu đo dẫn thì cũng bị hư hỏng hoàn toàn, mất giá trị sử dụng.

2) Thử nghiệm QCVN 101:2020/BTTTT cần số lượng mẫu thử rất lớn. Nếu lấy pin từ sản phẩm thương mại trong lô hàng điện thoại / máy tính nhập khẩu thì sẽ làm hỏng số lượng lớn sản phẩm thương mại

3) Thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT gây hư hỏng sản phẩm trong quá trình thử nghiệm

4) Khi sử dụng kết quả Chứng nhận hợp quy của hãng sản xuất, Thông tư 30/2011/TT-BTTTT, Bộ TT&TT chỉ yêu cầu hãng sản xuất / đại diện hãng sản xuất gửi văn bản (thông báo) tới Cục Viễn thông song trên thực tế yêu cầu của Cục Viễn thông đối với sản phẩm này rất phức tạp (Hãng sản xuất phải gửi email tới 1 địa chỉ email do Cục Viễn thông chỉ định, email phải do chính người ký giấy ủy quyền gửi, điền file excel các thông tin, email và giấy thông báo phải được Cục Viễn thông "duyệt" thì mới được tiếp nhận hồ sơ...). Thông thường các cá nhân / tổ chức mua hàng thông qua các công ty thương mại sẽ không có khả năng yêu cầu hãng sản xuất hỗ trợ các quy trình này

Do vậy, kính đề nghị Bộ TT&TT xem xét danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 với các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng một cách thân thiện với các trường hợp nhập khẩu thực tế như đã mô tả ở trên.

Trân trọng

Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam

https://extendmax.vn


- 2 tháng trước
Người gửi: Phạm Văn Minh
Email:minhpv1808@gmail.com

 Kính gửi Quý Bộ TTTT và Vụ KHCN

Rất cám ơn Quý Bộ và Quý Vụ đã lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệm và đã đưa vào dự thảo không áp dụng Yêu cầu hiệu năng trạm gốc 5G tại điều 2.4; không áp dụng các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn được quy định bởi QCVN 128:2021/BTTTT.
Kính đề nghị quý Vụ và quý bộ xem xét lại yêu cầu về giới hạn phát xạ giả để bảo vệ đài thu trái đất -52dBm/MHz quy định tại bảng D4 QCVN 128:2021/BTTTT. Vói yêu cầu ngặt nghèo -52dBm/MHz sẽ cần trạm gốc 5G phải tích hợp bộ lọc với chi phí sản xuất rất cao và thực sự không cần thiết và gây tốn kém cho các nhà mạng cũng như các doanh nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông. Với thị trường Mỹ, FCC sử dụng khuyến nghị của 3GPP về Out of Band Emission -13dBm/MHz vì FCC hiểu rằng việc yêu cầu rất cao OOBE sẽ gây trở ngại trong việc triển khai dịch vụ 5G trên băng tần C-Band từ 3.7-4.2GHz
Kính mong quý Bộ và quý Vụ cân nhắc. Xin trân trọng cám ơn Quý Bộ và Quý Vụ.
 

tải file đính kèm - 2 tháng trước
Người gửi: Phạm Văn Minh
Email:minhpv1808@gmail.com

 Kính gửi Quý Bộ TTTT và Vụ KHCN

Rất cám ơn Quý Bộ và Quý Vụ đã lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệm và đã đưa vào dự thảo không áp dụng Yêu cầu hiệu năng trạm gốc 5G tại điều 2.4; không áp dụng các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn được quy định bởi QCVN 128:2021/BTTTT.
Kính đề nghị quý Vụ và quý bộ xem xét lại yêu cầu về giới hạn phát xạ giả để bảo vệ đài thu trái đất -52dBm/MHz quy định tại bảng D4 QCVN 128:2021/BTTTT. Vói yêu cầu ngặt nghèo -52dBm/MHz sẽ cần trạm gốc 5G phải tích hợp bộ lọc với chi phí sản xuất rất cao và thực sự không cần thiết và gây tốn kém cho các nhà mạng cũng như các doanh nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông. Với thị trường Mỹ, FCC sử dụng khuyến nghị của 3GPP về Out of Band Emission -13dBm/MHz (quy định tại trang 111 của tài liệu đính kèm)  vì FCC hiểu rằng việc yêu cầu rất cao OOBE sẽ gây trở ngại trong việc triển khai dịch vụ 5G trên băng tần C-Band từ 3.7-4.2GHz
Kính mong quý Bộ và quý Vụ cân nhắc. Xin trân trọng cám ơn Quý Bộ và Quý Vụ.
 

tải file đính kèm - 2 tháng trước
Người gửi: Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam
Email:consultant@extendmax.vn

 Kính gửi Bộ TT&TT

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét mục 2.4 của Phụ lục 1 về mức công suất phát lớn nhất của thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5GHz.

Theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT, mức công suất phát lớn nhất được sử dụng đối với dải tần 5470MHz ~ 5725MHz & 5725MMHz ~ 5850Mhz là 1000mW trong khi đó mục 2.4 PL1 của dự thảo thông tư quy định bắt buộc hợp quy đối với một số sản phẩm sử dụng các dải tần nêu trên với mức công suất EIRP từ 60mW đến 200mW.

Căn cứ theo nội dung như vậy, chúng tôi chưa rõ sản phẩm truy nhập vô tuyến băng tần 5GHz sử dụng mức công suất >200mW liệu có thuộc phạm vi bắt buộc phải chứng nhận hợp quy hay không

Trân trọng

ExtendMax

https://extendmax.vn


- 2 tháng trước
Người gửi: Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam
Email:consultant@extendmax.vn

 Kinh gửi Bộ TT&TT

Hiện tại các phòng thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT đều có yêu cầu về việc tháo mở thiết bị mẫu trong quá trình thử nghiệm và có thể gây hư hỏng sản phẩm sau thử nghiệm. Chúng tôi kính đề nghị Quý Bộ xem xét miễn việc thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT đối với các máy tính xác tay hoặc máy tính bảng được thiết kế để sử dụng trong môi trường chống cháy nổ do có nguy cơ mất an toàn đối với các mẫu thử có thể được lắp lại để bán một cách vô tình hoặc cố ý. Việc lắp ráp thủ công không theo quy trình của hãng sản xuất có thể dẫn tới việc phát sinh các tia lửa điện không mong muốn, rất nguy hiểm khi sử dụng trong môi trường có khí dễ cháy nổ.

Trân trọng

Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam

Https://extendmax.vn 


- 2 tháng trước
Người gửi: Vương thị Thu Hà
Email:vuongthuha2580@gmail.com

Kính gửi Quý Bộ TTTT và Vụ KHCN

Rất cám ơn Quý Bộ và Quý Vụ đã cho phép tôi đóng góp ý kiến.

Hiện tại tôi thấy với sản phẩm TV có DVB-T2 đã được phép sử dụng kết quả đo kiểm của chassis để lập báo cáo tự đánh giá cho cả TV. Tôi xin kiến nghị Bộ cho phép sử dụng kết quả đo của Module vô tuyến đê xét chứng nhận hợp quy và làm báo cáo tự đánh giá cho thiết bị chủ là 1  sản phẩm hoàn chính như máy tính xách tay, máy tính bảng, máy điện thoại di động vì các lý do dưới đây

+ Thiết bị chủ chỉ đóng vai trò cấp nguồn và điều khiển, không tác động đến tín hiệu phát xạ

+ Với số lượng phòng đo đủ năng lực đo các chỉ tiêu ở điều kiện khắc nghiệt, 5G NR như hiện tại, việc sử dụng kết quả đo của module sẽ giúp Doanh nghiệp giảm ách tắc và thời gian nhập khẩu. 

+Việc thay đổi sản phẩm chủ để trở thành mẫu dẫn rất phức tạp và không thể nhập khẩu do bị coi là hàng đã qua sử dụng.

Quý Bộ và Quý Vụ có thể tham khảo các kết quả đo nước ngoài như kết quả đo theo GCF được cấp cho rất nhiều model thiết bị chủ sử dụng chung module vô tuyến 5GNR thông qua dữ liệu của Cục Viễn thông. 

Xin trân trọng cám ơn Quý Bộ và Quý Vụ.


- 3 tháng trước
Người gửi: Nguyễn Thị Mai Hương
Email:maihuong131297@gmail.com

Kính gửi Bộ TTTT và Vụ KHCN

Trước tiên tôi xin cám ơn  Bộ và Vụ đã cho tôi cơ hội được đóng góp ý kiến vào dự thảo. Tôi được người nhà gửi điện thoại di động và máy tính, máy tính bảng với số lượng 01 chiếc nhưng không thể nhập khẩu được khi được yêu cầu làm thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu với Cục Viễn thông do :

- Nếu tôi giữ nguyên hàng người nhà gửi thì không thể thực hiện được các phép đo khắc nghiệt như yêu cầu của các phòng đo kiểm do phòng đo kiểm yêu cầu phải là mẫu dẫn. Tuy nhiên Doanh nghiệp chuyển phá nhanh cho biết nếu sản phẩm được sửa thành mẫu dẫn thì thì bị cấm nhập khẩu do cơ quan Hải quan coi là hàng đã qua sử sụng

- Tôi chỉ nhập khẩu 1  sản phẩm nhưng theo để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu cần có kết quả đo an toàn pin theo QCVN 101 tức là phải yêu cầu  có rất nhiều pin và cell để đo

Vì vậy kiến nghị Quý Bộ và Quý Vụ bổ sung thêm các quy định nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch như quy định tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP  về Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu:  "“p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quyết định của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực.”

Xin chân trọng cám ơn.


- 3 tháng trước
Người gửi: Mã Thành Tuấn
Email:tuanmt@gvcompany.com

 1             Rà soát danh sách các chú thích do thiếu chú thích “***”

2             Đã bỏ radar 72GHz dung QCVN 124, xin đề nghị bỏ thêm Radar SRD 61 GHz do chưa có phong thử nghiệm có thể đo được QCVN 123
3             Tiếp tục cho phép sử dụng kết quả đo vô tuyến của module để xin chứng nhận hơp quy cho thiết bị chủ. Do Tham số vô tuyến của thiết bị chủ và module không thay đổi. Chỉ có kết quả EMC của module có thể khác kết quả EMC của thiết bị chủ
4             Bổ sung loại thiết bị vòng từ trong băng 9kHz-30MHz tại phụ lục I hoặc II do thiết bị vòng từ được liệt kê trong QCVN 55 vì vậy loại thiết bị này sẽ cần phải chứng nhận/công bố hợp quy
Tuy nhiên mã HS của thiết bị vòng từ trong QCVN 55: 2023 không hoàn toàn phù hợp với mã HS trong dự thảo cho các loại thiết bị SRD trong băng tần này đặc biệt là thiết bị vòng từ
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận và công bố hợp quy sẽ không biết sản phẩm của mình thuộc phụ lục I, II hay được miễn chứng nhận/công bố hợp quy
5             Xem xét lại Thời điểm áp dụng thông tư do Theo Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, nhiều loại sanrp hẩm áp dụng được miễn áp dụng các tham số đo trong điều kiện khắc nghiệt tại QCVN 55: 2011/BTTTT đến 30/6/2024 và từ 01/7/2024 có thể áp dụng luôn QCVN 55: 2023/TT-BTTTT.
Tuy nhiên hiện tại dự thảo dừng 10/2023/TT-BTTTT ngay từ 01/4/2024, nghĩa là Doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục đo kiểm các tham số trong điều kiện tới hạn của QCVN 55: 2011/BTTTT từ 01/4/2024 đến 30/6/2024 và tiếp tục đo kiểm QCVN 55: 2023/TT-BTTT từ 01/2024 sẽ gây tốn kém, và tắc nghẽn lưu thông do phong lab trong nước đang quá tải.
 
STT
Nội dung góp ý
Số hiệu QCVN liên quan
Lý do
1
Rà soát danh sách các chú thích
NA
Thiếu chú thích “***”
2
Đã bỏ radar 72GHz dung QCVN 124, xin đề nghị bỏ thêm Radar SRD 61 GHz
QCVN 123
Chưa có phong thử nghiệm có thể đo được
3
Tiếp tục cho phép sử dụng kết quả đo vô tuyến của module để xin chứng nhận hơp quy cho thiết bị chủ.
NA
Tham số vô tuyến của thiết bị chủ và module không thay đổi. Chỉ có kết quả EMC của module có thể khác kết quả EMC của thiết bị chủ

tải file đính kèm - 3 tháng trước
Người gửi: Mã Thành Tuấn
Email:tuanmt@gvcompany.com

 1             Rà soát danh sách các chú thích do thiếu chú thích “***”

2             Đã bỏ radar 72GHz dung QCVN 124, xin đề nghị bỏ thêm Radar SRD 61 GHz do chưa có phong thử nghiệm có thể đo được QCVN 123
3             Tiếp tục cho phép sử dụng kết quả đo vô tuyến của module để xin chứng nhận hơp quy cho thiết bị chủ. Do Tham số vô tuyến của thiết bị chủ và module không thay đổi. Chỉ có kết quả EMC của module có thể khác kết quả EMC của thiết bị chủ
4             Bổ sung loại thiết bị vòng từ trong băng 9kHz-30MHz tại phụ lục I hoặc II do thiết bị vòng từ được liệt kê trong QCVN 55 vì vậy loại thiết bị này sẽ cần phải chứng nhận/công bố hợp quy
Tuy nhiên mã HS của thiết bị vòng từ trong QCVN 55: 2023 không hoàn toàn phù hợp với mã HS trong dự thảo cho các loại thiết bị SRD trong băng tần này đặc biệt là thiết bị vòng từ
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận và công bố hợp quy sẽ không biết sản phẩm của mình thuộc phụ lục I, II hay được miễn chứng nhận/công bố hợp quy
5             Xem xét lại Thời điểm áp dụng thông tư do Theo Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, nhiều loại sanrp hẩm áp dụng được miễn áp dụng các tham số đo trong điều kiện khắc nghiệt tại QCVN 55: 2011/BTTTT đến 30/6/2024 và từ 01/7/2024 có thể áp dụng luôn QCVN 55: 2023/TT-BTTTT.
Tuy nhiên hiện tại dự thảo dừng 10/2023/TT-BTTTT ngay từ 01/4/2024, nghĩa là Doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục đo kiểm các tham số trong điều kiện tới hạn của QCVN 55: 2011/BTTTT từ 01/4/2024 đến 30/6/2024 và tiếp tục đo kiểm QCVN 55: 2023/TT-BTTT từ 01/2024 sẽ gây tốn kém, và tắc nghẽn lưu thông do phong lab trong nước đang quá tải.
 
STT
Nội dung góp ý
Số hiệu QCVN liên quan
Lý do
1
Rà soát danh sách các chú thích
NA
Thiếu chú thích “***”
2
Đã bỏ radar 72GHz dung QCVN 124, xin đề nghị bỏ thêm Radar SRD 61 GHz
QCVN 123
Chưa có phong thử nghiệm có thể đo được
3
Tiếp tục cho phép sử dụng kết quả đo vô tuyến của module để xin chứng nhận hơp quy cho thiết bị chủ.
NA
Tham số vô tuyến của thiết bị chủ và module không thay đổi. Chỉ có kết quả EMC của module có thể khác kết quả EMC của thiết bị chủ

tải file đính kèm - 3 tháng trước
Người gửi: TuanMT
Email:tuanmt@gvcompany.com

1 Rà soát danh sách các chú thích do thiếu chú thích “***” 2 Đã bỏ radar 72GHz dung QCVN 124, xin đề nghị bỏ thêm Radar SRD 61 GHz do chưa có phong thử nghiệm có thể đo được QCVN 123 3 Tiếp tục cho phép sử dụng kết quả đo vô tuyến của module để xin chứng nhận hơp quy cho thiết bị chủ. Do Tham số vô tuyến của thiết bị chủ và module không thay đổi. Chỉ có kết quả EMC của module có thể khác kết quả EMC của thiết bị chủ 4 Bổ sung loại thiết bị vòng từ trong băng 9kHz-30MHz tại phụ lục I và II do thiết bị vòng từ được liệt kê trong QCVN 55 vì vậy loại thiết bị này sẽ cần phải chứng nhận/công bố hợp quy Tuy nhiên mã HS của thiết bị vòng từ trong QCVN 55: 2023 không hoàn toàn phù hợp với mã HS trong dự thảo cho các loại thiết bị SRD trong băng tần này đặc biệt là thiết bị vòng từ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận và công bố hợp quy sẽ không biết sản phẩm của mình thuộc phụ lục I, II hay được miễn chứng nhận/công bố hợp quy 5 Xem xét lại Thời điểm áp dụng thông tư do Theo Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, nhiều loại sanrp hẩm áp dụng được miễn áp dụng các tham số đo trong điều kiện khắc nghiệt tại QCVN 55: 2011/BTTTT đến 30/6/2024 và từ 01/7/2024 có thể áp dụng luôn QCVN 55: 2023/TT-BTTTT. Tuy nhiên hiện tại dự thảo dừng 10/2023/TT-BTTTT ngay từ 01/4/2024, nghĩa là Doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục đo kiểm các tham số trong điều kiện tới hạn của QCVN 55: 2011/BTTTT từ 01/4/2024 đến 30/6/2024 và tiếp tục đo kiểm QCVN 55: 2023/TT-BTTT từ 01/2024 sẽ gây tốn kém, và tắc nghẽn lưu thông do phong lab trong nước đang quá tải.


tải file đính kèm - 3 tháng trước