Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/05/2021

Tổng hợp hỏi đáp Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Đoàn Phương Nam - 128 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
doanphuongnam@gmail.com

 Kính gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông,

                - Cục Báo chí.

Thực hiện Quy hoạch báo chí và tăng cường thông tin đối ngoại, Tạp chí Cửa Việt - Cơ quan ngôn luận của Hội VHNT tỉnh Quảng Trị - được UBND tỉnh cho chủ trương và cấp ngân sách thực hiện ấn phẩm phụ. Hiện tại, tạp chí xuất bản mỗi tháng 1 số với số trang là 100 trang (cả bìa). Nay, xin xuất bản ấn phẩm phụ có khổ trang to hơn và số trang ít hơn so với số tháng.

+ Căn cứ theo Thông tư số 41 ngày 24/12/20220 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội VHNT tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình 07/TTr-HVHNT ngày 11/01/2021.

Phòng Báo chí địa phương (Cục Báo chí) hướng dẫn là phải làm tăng kỳ. Trên cơ sở này, ngày 26/2/2021, Hội VHNT tỉnh Quảng Trị có tờ trình số 21/TTr-HVHNT trình xin tăng kỳ.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng BCĐP cho biết, phải làm lại hồ sơ xin cấp phép ấn phẩm phụ. Ngày 25/3/2021, Hội VHNT tỉnh Quảng Trị tiếp tục có Tờ trình số 34/TTr-HVHNT về việc xin cấp phép ấn phẩm.

Như vậy, đến nay Hội VHNT tỉnh Quảng Trị đã có 3 tờ trình và thời gian là 4 tháng.

+ Điểm D, khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 41 ngày 24/12/20220 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có quy định trong vòng 20 ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; trường hợp từ chối phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Như vậy, kính đề nghị Cục Báo chí có văn bản nêu rõ lý do để để đơn vị biết thực hiện và nếu không được cấp phép, tạp chí Cửa Việt căn cứ theo đó để trả lại ngân sách đã được UBND tỉnh cấp.
- 3 ngày trước
Trả lời:

Ngày 21/01/2021, Cục Báo chí nhận được văn bản số 07/HVHNT-TTr ngày 11/01/2021 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đề nghị cho Tạp chí Cửa Việt được xuất bản ấn phẩm “Cửa Việt”.

Trên cơ sở đảm bảo hồ sơ thực hiện theo quy định, sau nhiều lần trao đổi, hướng dẫn trực tiếp giữa phòng chuyên môn của Cục Báo chí và đại diện Tạp chí Cửa Việt, ngày 04/3/2021, Cục Báo chí nhận được văn bản số 21/TTr-HVHNT ngày 26/02/2021 và ngày 09/4/2021, nhận được văn bản số 34/HVHNT-TTr ngày 25/3/2021của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đề nghị xuất bản ấn phẩm “Cửa Việt chuyên đề”.

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản thêm phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san, Cục Báo chí nhận thấy, hồ sơ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị chưa đáp ứng các quy định, cụ thể:

- Đề án chưa có xác nhận của cơ quan chủ quản tạp chí theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT;

- Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT;

- Thông tin tại Tờ khai chưa hợp lệ: Cơ quan ban hành văn bản là Tạp chí Cửa Việt nhưng văn bản do Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị ký, đóng dấu của Hội.

Để có cơ sở xem xét việc cấp giấy phép, ngày 16/4/2021, Cục Báo chí  đã có văn bản số 456/CBC-BCĐP đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

Ngày 27/4/2021, Cục Báo chí nhận được văn bản số 38/HVHNT-TTr ngày 23/4/2021 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị bổ sung hồ sơ xuất bản “Cửa Việt chuyên đề”. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn chưa hợp lệ theo quy định. Cục Báo chí sẽ tiếp tục đề nghị cơ quan chủ quản của Tạp chí bổ sung hồ sơ theo quy định.

 

Độc giả: Trần Công Bình - 57/4A, Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
tcb@hue-phong.com

- Công ty TNHH Giày da Huê Phong là công ty sản xuất gia công giày dép xuất khẩu.

- Năm 2012 chúng tôi có tạm nhập máy in OFFSET, mã HS 8443.13.00 về để phục vụ cho hoạt động sản xuất gia công. Khi làm thủ tục nhập khẩu không có xin giấy phép nhập khẩu. Nay do nhu cầu, chúng tôi dự định sẽ thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa máy in trên.

- Theo tìm hiểu của chúng tôi  thì  quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì có quy định như sau:

“ 10. Khoản 1, khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Nguyên tắc thực hiện

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

c) Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa;”

- Theo phụ lục 01, mục I.1 của thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 thì quy định mã HS 8443.13.00 khi nhập khẩu phải có giấy phép của bộ Thông tin và Truyền Thông, không đề cập về việc thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa phải có giấy phép.

- Vậy  trường hợp của chúng tôi, khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa máy in mã HS 8443.13.00 có thuộc phạm vi của thông tư số 22/2018/TT-BTTTT phải xin giấy phép nhập khẩu hay không? Mong quý cơ quan hỗ trợ giải đáp thắc mắc của chúng tôi.

Doanh nghiệp xin chân thành cảm ơn Bộ TT&TT và mong sớm nhận được phản hồi từ Bộ.
- 29 ngày trước
Trả lời:

Máy in OFFSET, mã HS 8443.13.00 của Công ty được nhập khẩu năm 2012 là thời điểm không phải có giấy phép khi nhập khẩu.

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT được ban hành và có hiệu lực sau thời điểm công ty nhập khẩu máy nên không điều chỉnh máy đã nhập khẩu trước đó.

 

Độc giả: Lê Thị Mỹ Dung - 38 đường 2D P. An Lạc Q. Bình Tân TP.HCM
cdung0508@yahoo.com

 Kính thưa Quí Bộ

Cho tôi hỏi " bằng tốt nghiệp Trung cấp công ngệ thông tin của Trường Cao đẳng công thương Việt Nam có tương đương với Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014 không ạ?

Trân trọng cảm ơn!

- 29 ngày trước
Trả lời:

Ngày 13/7/2018, Bộ TT&TT có văn bản bản số 2274/BTTTT-CNTT về việc cập nhật danh sách ngành đào tạo (cao đẳng, đại học) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Văn bản trên gửi Bộ Nội vụ để xem xét các ngành đào tạo cao đẳng, đại học về CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nhằm miễn thi tin học trong tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức.

Theo quy định hiện hành về miễn thi tin học được Chính phủ quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch cồng chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, tại mục c, Điều 7 và Điều 8, Nghị định 161/2018/NĐ-CP, miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên. Việc miễn thi tin học trong thi xét tuyển viên chức thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Để có thông tin chi tiết, đề nghị anh/chị liên hệ với Bộ Nội vụ để có những hướng dẫn và thông tin chi tiết, cụ thể về nội dung này.

 

Độc giả: Phạm Hoa - Hải Dương
phamhoacghd@gmail.com
Hiện tôi đang công tác tại Đài phát thanh huyện đã được 15 năm, mã ngạch là Tuyên truyền viên, chức danh chuyên môn trong hợp đồng làm việc là PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP. Áp theo mục 5 điều 26 Luật Báo chí thì tôi thuộc đối tượng được xét cấp thẻ Nhà báo. Hiện tôi cũng đã có bằng Đại học, hàng năm đều có nhiều tin bài cộng tác với Báo Tỉnh và Đài PT – TH Tỉnh. Vậy tôi có được xét cấp thẻ Nhà báo không? Rất mong được giải đáp ạ.
- 29 ngày trước
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 26 Luật Báo chí năm 2016 thì đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện gồm: phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập.

Ngoài đáp ứng quy định về đối tượng xét cấp thẻ, đồng thời cần bảo đảm điều  kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo quy định tại khoản 2, Điều 27 Luật Báo chí năm 2016.

 

Độc giả: Nguyễn Văn Thanh - Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương
Caogiakhonganga@gmail.com

Cho tôi xin hỏi là nhà Sđt của tôi là 0785***888 . Tôi yêu cầu chuyển mạng thì nhân viên cửa hàng xem xét bảo chuyển được nên cắt gói c120 đi cắt tiền tài khoản chính và rồi sang viêttel lấy phôi sim mất 30k . Tôi làm đi làm lại như vậy 3 lần mà mobifone vẫn lấy lý do này lý do nọ bảo không đủ yêu cầu . Nhà mạng mobifone lẩn tránh chỉ hẹn gọi lại . Cái gì cũng. Kiểm tra nhưng không có kết quả tôi không hiểu nhà mạng lớn như mobifone làm ăn bố láo . Nói bảo sim a số đẹp khó chuyển. tôi muốn gặp người có trách nhiệm thì họ hẹn này nọ ko ai giải quyết trực tiếp cho tôi.

- 1 tháng trước
Trả lời:

MOBIFONE trả lời: Thuê bao còn đang sử dụng bộ hòa mạng Zone+, mời KH ra cửa hàng đổi vệ bộ hòa mạng thong thường và hủy cam kết để chuyển mạng.

Độc giả: Nguyễn Việt Đức - 25/3 Ngô Quyền, Lê Bình, Cái Răng, TP Cần Thơ
nvd280189@gmail.com

 Kính gởi: Bộ Thông tin và Truyền Thông

Tôi tên Nguyễn Việt Đức chủ thuê bao 0939***679 thuộc nhà mạng Mobifone. Tôi có đăng ký yêu cầu chuyển mạng giữ số sang nhà mạng Viettel nhưng bị nhà mạng Mobifone gây khó khăn. Nhà mạng không nêu lý do cụ thể chỉ nói không đáp ứng 1 trong các điều kiện chuyển mạng trong khi tôi không cam kết sử dụng bất cứ dịch vụ gì của nhà mạng này. Tôi rất mong Bộ giúp đỡ tôi trong trường hợp này.

Trân trọng cảm ơn.

- 1 tháng trước
Trả lời:

MOBIFONE trả lời: Thuê bao đã đủ điều kiện chuyển mạng.