Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28/01/2023

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Nguyễn Thanh Tùng - 219 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
tungdmit@gmail.com

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tôi muốn hỏi: Hiện tại tôi đang có nhu cầu học chứng chỉ Công nghệ thông tin hạng III - Mã số V.11.06.14 theo Thông tư 08/2022 TT-BTTTT ngày 30/06/2022 nhằm xét nâng hạng từ CNTT hạng IV lên hạng III, tuy nhiên hiện nay chưa có lớp nào mở đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Vậy tôi có thể dùng các chứng chỉ Chuyên viên hay chứng chỉ nào tương đương khác thay thế trong khi chờ đợi học được chứng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin không?

Xin cảm ơn!

- 3 tháng trước
Trả lời:

Vụ Tổ chức cán bộ (BộThông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1924/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2022 ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin và Quyết định số 1923/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2022 ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp An toàn thông tin.

Nếu ông có nhu cầu cần được bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin hoặc An toàn thông tin, ông có thể liên hệ với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký nhu cầu cần bồi dưỡng.

Địa chỉ liên hệ như sau:

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Website: https://canbotttt.edu.vn/

Email: truongdaotaobd@mic.gov.vn

Hotline: 024.37665959 (Giờ hành chính)

Fax: 024.37668994

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Độc giả: Lê Văn Sỹ - Tam Kỳ, Quảng Nam
Sile8x@gmail.com

Cho tôi hỏi quy đinh của Bộ Thông tin và Truyền thông về loa phát thanh hiện nay? Về thời gian phát trong ngày, trong tuần, thời lượng phát mỗi buổi, và mức âm lượng cho phép? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? 

Xin cảm ơn.

- 3 tháng trước
Trả lời:

Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hiện tại, hoạt động phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh cấp xã được quy định tại Mục 1 Chương II của Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

Về thời gian phát trong ngày, trong tuần, thời lượng phát mỗi buổi và mức âm lượng cho phép được quy định tại Điều 8 của Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016: Ủy ban nhân dân cấp xã quy định cụ thể nội dung chương trình, thời điểm, địa điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh phù hợp với đặc điểm riêng có của từng địa phương, cơ sở; bảo đảm các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của hệ thống thông tin cơ sở; đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn; phù hợp với quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Độc giả: Phạm Thị Thảo - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
ptthao@langson.gov.vn

Hiện nay tôi được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, dự án về công nghệ thông tin. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn vướng mắc như sau:

1. Về văn bản hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ: 

Theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, quy định về dự toán: “Nội dung hồ sơ phục vụ xác định chi phí và phương pháp xác định chi phí phần mềm nội bộ, kiểm thử phần mềm nội bộ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn về nội dung trên theo Công văn 2589/BTTTT-UDCNTT ngày 24/8/2011 về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. (Công văn hướng dẫn thực hiện trên cơ sở căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Nghị định đã được thay thế bởi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP). Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các văn bản về định mức, đơn giá, mức chi làm cơ sở lập dự toán chi tiết: “- Các định mức, đơn giá do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ quản lý chuyên ngành và địa phương ban hành theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP;”

Do vậy, tại thời điểm hiện tại tôi có được áp dụng Công văn số 2589/BTTTT-UDCNTT ngày 24/8/2011 để xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ cho các dự án CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước và thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước không?.  

2. Về chi phí chung:

Theo điểm 4.2. phần II Công văn số 2589/BTTTT-UDCNTT ngày 24/8/2011 hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ quy định:

“Chi phí chung: bao gồm chi phí liên quan đến tiền lương của của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức phát triển, nâng cấp phần mềm và các chi phí khác có liên quan. Chi phí chung được tính bằng 65% của giá trị phần mềm;

Đối với các dự án triển khai tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 do chủ đầu tư quyết định tuỳ điều kiện cụ thể của dự án.

 - Đơn vị có bắt buộc phải chi tiết dự toán chi phí chung (65% giá trị phần mềm) gồm những loại chi phí nào không? Có cần Thuyết minh diễn giải chi tiết định mức, đơn giá theo Mẫu số 2 Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/2/2020 hay không? Trường hợp đơn vị phải thuyết minh diễn giải chi tiết định mức, đơn giá của chi phí chung, kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn chi tiết để tôi có căn cứ thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

- 3 tháng trước
Trả lời:

Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Nội dung hỏi của độc giả Phạm Thị Thảo, Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn đã được Bộ TT&TT trả lời bằng văn bản tại văn bản số 5253/BTTTT-CĐSQG ngày 22/10/2022 về việc áp dụng đơn giá, định mức hoạt động ứng dụng CNTT.

Độc giả: Nguyễn Đình Chung - 04 Trần phú, Nha Trang, Khánh Hòa
chungstc1689@gmail.com

 

Việc xác định dự toán chi tiết chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ, phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí chi thường xuyên): được thực hiện theo phương pháp lập dự toán ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông?
- 3 tháng trước
Trả lời:

Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Dự toán chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ thuộc dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định 73/2019/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Độc giả: Đỗ Thuý Lan - An Vượng, Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội
thuylan.1403@gmail.com

Kính chào Quý Cơ Quan,

Chúng tôi muốn hỏi về quy chuẩn đo kiểm cho thiết bị thu phát sóng vô tuyến với thông tin như sau.

Thiết bị của chúng tôi thuộc diện quản lý của Cục Viễn thông. Nhưng chúng tôi chưa xác địn được quy chuẩn đo kiểm cho thiết bị.

Chúng tôi gửi kèm tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. Mong nhận được hướng dẫn của quý Cục thiết bị sẽ đo kiểm và chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật bao nhiêu?

https://drive.google.com/file/d/1AQtnz4N-Q_824pWT5pDnhEfWeeXwTFn1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CHx3XD-vsrYzEWXNAhMtoj09K6fEcPF6/view?usp=sharing

Trân thành cảm ơn!

- 3 tháng trước
Trả lời:

 Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1AQtnz4N-Q_824pWT5pDnhEfWeeXwTFn1/view?usp=sharing và https://drive.google.com/file/d/1CHx3XD-vsrYzEWXNAhMtoj09K6fEcPF6/view?usp=sharing do độc giả cung cấp không cho phép quyền truy cập để xem thông tin sản phẩm.

2. Đề nghị độc giả liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông - Cục Viễn thông, địa chỉ: Toà nhà Cục Viễn thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 024 39436608 - số máy lẻ: 08001 để được hướng dẫn chi tiết về đo kiểm và chứng nhận hợp quy sản phẩm.

Độc giả: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ TTF - 134 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
contactme.ttf@gmail.com

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ TTF có nhập khẩu mặt hàng thiết bị đầu cuối vệ tinh ký hiệu: 9640 của hãng sản xuất: Iridium Communications Inc với thông số kỹ thuật (xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1xoQ29aeqnoIU6JkFUefDXoU2TOZlaFHP/view?usp=sharing.

Xin hỏi quý cơ quan nội dung như sau:

Sản phẩm này chúng tôi áp vào mục 3/3.8/ Phụ lục II thông tư 02:2022/TT-BTTTT ngày 16/05/2022 (Thiết bị khác) đo QCVN 47:2015/BTTTT và QCVN 18:2014/BTTTT để công bố hợp quy có đúng hay không? Nếu không đúng chúng tôi phải áp dụng thử nghiệm những quy chuẩn nào?

Rất mong nhận được hướng dẫn của Quý cơ quan trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

 
- 3 tháng trước
Trả lời:

 Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của qúy đơn vị như sau:

1. Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Thông tư chỉ áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có mã số HS và mô tả sản phẩm, hàng hóa quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề nghị độc giả căn cứ tài liệu kỹ thuật, mã số HS và mô tả sản phẩm, hàng hóa, đối chiếu với quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT để xác định hàng hóa có ký hiệu 9640, hãng sản xuất Iridium Communications Inc, có thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông hay không.

2. Đề nghị độc giả liên hệ trực tiếp với Chi nhánh miền nam thuộc Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông - Cục Viễn thông, địa chỉ: 60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028 39919066 - số máy lẻ: 201 để được hướng dẫn thủ tục chi tiết.