Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Tổng hợp hỏi đáp Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Hà Lan - Hà Nội
lehanh502@yahoo.com

Tôi thấy Thứ trưởng trả lời Việt Nam sẽ cho phép chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ di động mà vẫn giữ nguyên số khi có điều kiện. Vậy điều kiện đó là gì

- 11 năm trước
Trả lời:
Câu hỏi của bạn đã được trả lời bạn Lê Ngọc Duy, hẻm 263, đường Lê Thị Riêng, TP.HCM. Bạn có thể xem lại câu trả lời đó.
Độc giả: Xuan Luong - Hà Nội
luongfree@yahoo.com

Tôi thấy nhiều nước có mô hình Quỹ Dịch vụ công ích để phổ cập các dịch vụ cơ bản nhưng ở nước ta lại là Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích, như vậy có khác xu hướng chung trên thế giới?

- 11 năm trước
Trả lời:

Theo thông lệ, Quỹ công ích được thành lập là để phục vụ phát triển, cung ứng các dịch vụ công ích. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực có tên quỹ gắn với các dịch vụ của lĩnh vực đó. Việc thành lập Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là để thực hiện chính sách đẩy mạnh phát triển thị trường viễn thông, đảm bảo kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông công bằng, minh bạch. Mặc khác, nhà nước đảm bảo cho người dân ở vùng sâu vùng xa, nông thôn, biên giới, hải đảo được sử dụng các dịch vụ viễn thông cơ bản, nơi điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, doanh nghiệp không kinh doanh được theo cơ chế thị trường. Ở mỗi nước tuỳ điều kiện phát triển kinh tế xã hội, trình độ quản lý và thực tế phát triển thị trường mà có các hình thức tổ chức và quản lý quỹ khác nhau. Mô hình Quỹ ở Việt Nam có tham khảo kinh nghiệm của các nước, hoàn toàn phù hợp với thông lệ và xu hướng chung trên thế giới.

Độc giả: Lê Văn Lâm - Bà Rịa-Vũng Tàu
lam_levan@yahoo.com

Xin hỏi Thứ trưởng, hiện nay mạng truyền hình cáp hữu tuyến của nhiều doanh nhiệp đang phát triển nhanh Như vậy Bộ đã có các văn bản nào hướng dẩn các Sở Bưu chính, viễn thông để quản lý nhà nước về lĩnh vực nầy chưa quản lý về nội dung chương trình và hạ tầng kỹ thuật

- 11 năm trước
Trả lời:
Trước đây Bộ BCVT và Bộ VHTT đã có kế họach phối hợp xây dựng thông tư hướng dẫn quản lý mạng truyền hình cáp. Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện thông tư này và sẽ có hướng dẫn đến các sở. Để quản lý tốt lĩnh vực này, Bộ dã chủ động cùng các bộ ngành liên quan xây dựng quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thành truyền hình để trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết tới các sở để quản lý tốt hơn lĩnh vực này.
 
Độc giả: Lê Hồng Khai - Đà Nẵng
lekhai@vientindanang.com

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có giải pháp gì trong việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT - VT ở khu vực các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên trong vài năm tới? Chiến lược phát triển (đào tạo, sử dụng ...) lâu dài về nguồn nhân lực CNTT để đáp ứng nhu cầu? XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

- 11 năm trước
Trả lời:

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông trả lời:

Trước sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin và truyền thông trên thế giới, việc đẩy nhanh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt nam là một việc làm hết sức cấp bách.
Khu vực miền Trung và Tây nguyên là vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo cho sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những giải pháp đặc thù để đẩy nhanh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong Vùng.
Để đặt cơ sở pháp lý cho việc phát triển CNTT&TT khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông đã sớm ban hành các văn bản sau: Quyết định số 13/2007/QĐ-BBCVT ngày 16/5/2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 08/2007/CT-BBCVT ngày 01/8/2007 về thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ nông thôn; Kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Cămpuchia đến năm 2010 (trong đó có các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên).
Các văn bản trên, đặc biệt là bản Quy hoạch đã đưa ra các giải pháp cụ thể, thể hiện rõ quan điểm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tạo cơ chế chính sách thuận lợi, thông thoáng cho đẩy nhanh ứng dụng và phát triển CNTT-TT vùng KTTĐ miền Trung, làm đầu tàu lan tỏa sự phát triển trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Về các giải pháp cụ thể khác, trên tinh thần “Năng lực quản lý phải theo kịp sự phát triển”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành trong vùng kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông. Tập huấn không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm và năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại các địa phương. Tổ chức đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin đủ khả năng tập hợp lực lượng, tổ chức thực hiện thành công các dự án ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử trong các cơ quan nhà nước tại địa phương. Tập trung đầu mối quản lý và tổ chức triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông về các Sở Thông tin và Truyền thông.
Trên cơ sở đó, Bộ cũng đã phối hợp với UBND các tỉnh trong vùng chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai các dự án phát triển CNTT&TT trên địa bàn tỉnh. Tận dụng hiệu quả nguồn quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Tuyên truyền nâng cao hiểu biết và khả năng khai thác các lợi ích mà CNTT đem lại cho người dân và các doanh nghiệp.
Về Chiến lược phát triển lâu dài nguồn nhân lực CNTT:
Một trong những yếu tố quyết định cho việc đẩy nhanh ứng dụng và phát triển CNTT&TT là phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT lâu dài và bền vững, không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng mà cả về chất lượng. Nắm bắt được điều đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã sớm xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020, được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký quyết định phê duyệt ngày 26/10/2007 tại Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT.
Để có những thông tin cụ thể hơn về việc phát triển lâu dài nguồn nhân lực CNTT&TT (đào tạo, sử dụng và giải pháp phát triển), đề nghị bạn tham khảo thêm trong bản Quy hoạch trên.

Xin cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.

Độc giả: Trần Trí Triết - 70-72 Phan Xích Long P2 Quận Phú Nhuận Tp HCM
domdomvietnam@yahoo.com.vn

Nhóm Đom đóm Việt Nam đã hoàn thành mức cơ bản phần mềm "Quản lý văn bản trợ giúp các công việc hành chính cấp Phường xã" , sử dụng trong mạng LAN tại một số Phường TP. Hồ Chí Minh và dùng trong giảng dạy minh họa cho môn học "ứng dụng tin học trong quản lý hành chính" tại các lớp Trung cấp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các Quận Huyện, tại Trường cán bộ TP. Hồ Chí Minh. Nếu muốn gửi tặng Bộ TT&TT để tham khảo, xem xét và cho ý kiến nên phát triển hay dừng lại công việc phổ biến này thì gửi tài liệu hướng dẩn và đĩa CD phần mềm vào địa chỉ nào?

- 11 năm trước
Trả lời:

Xin cảm ơn nhóm Đóm đóm, các bạn có thể gửi tài liệu hướng dẫn và đĩa CD phần mềm tới  Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Vụ công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin là các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ liên hệ có tại: http://mic.gov.vn/vn/newintro/gt_cocautochuc/2/index.mic

Trân trọng,

BBT

Độc giả: Dương quốc kỳ - sn 29 228/20 kinm giang
duongquocky@yahoo.com

Kính thưa Ban Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Tôi xin cảm ơn trước các bạn vì đã mở ra mục Hỏi đáp cho tôi được bày tỏ nỗi băn khoăn thắc mắc của mình. Tôi có câu hỏi sau muốn hỏi các bạn: - Chúng tôi làm về lĩnh vực các thiết bị liên lạc và an toàn cho hầm mỏ. Nhưng khi chúng tôi lắp đặt xong một hệ thống liên lạc cho hầm mỏ có tần số truyền dẫn là 250khz. Nay tôi lại biết được một thông tin là hệ thống liên lạc dưới mặt đất của sân bay nội bài cũng sử dụng tần số này (250khz) đã được cấp phép. Vậy tôi muốn biết thông tin về việc cấp phép trên của sân bay nội bài có đúng không. Nếu đúng thì các bạn gửi cho tôi văn bản cấp phép đó được không (theo địa chỉ email của tôi hay địa chỉ khác do các bạn qui định) và hệ thống liên lạc trong hầm mỏ của chúng tôi có được phép hoạt động không vì hệ thống của chúng tôi có các thiết bị phát tín hiệu với công suất thấp tín hiệu chỉ thu được trong bán kính 10 m và nó đảm bảo an toàn dưới điều kiện hầm mỏ. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn và rất mong sự hồi đáp nhanh của các bạn để cho chúng tôi biết và khắc phục !

- 11 năm trước
Trả lời:

Cục Tần số vô tuyến điện xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia (Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tấn số vô tuyến điện quốc gia) tần số 250kHz nằm trong đoạn băng tần được quy hoạch cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không và nghiệp vụ Lưu động hàng không. Do đó, các thiết bị vô tuyến điện không thuộc nghiệp vụ trên sẽ không được xem xét cấp giấy phép sử dụng tần số này.
Trong thư, bạn chưa nói rõ về hệ thống thiết bị dự kiến sử dụng như thế nào nên Cục Tần số không thể trả lời chính xác về khả năng cấp phép cho hệ thống này.
Về nguyên tắc, để được cấp phép sử dụng tần số, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan gửi đến Cục Tần số vô tuyến điện để được xem xét (chi tiết có thể tham khảo tại trang web http://www.rfd.gov.vn của Cục tần số vô tuyến điện, phần Hướng dẫn cấp phép hoặc liên lạc qua điện thoại theo số 04.35564870). Căn cứ vào hồ sơ gửi đến, Cục Tần số vô tuyến điện sẽ trả lời chính thức về khả năng cấp phép cho bạn.
Thiết bị phát sóng vô tuyến điện của bạn chỉ được phép hoạt động sau khi có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.