Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 04/03/2021

2817 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bắc Giang: Triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ 01/3

7 phút trước

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Giang (BCĐ) vừa ban hành Kế hoạch số 675/KH-BCĐ, về việc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

7 phút trước

Kết nối tình yêu sách cho thiếu nhi

22 phút trước

Những năm gần đây, các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy văn hóa đọc trong thiếu nhi Thủ đô, như: Xây dựng thư viện trong nhà trường, khu dân cư; tổ chức Ngày hội sách thiếu nhi; thi Đại sứ văn hóa đọc; thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách… Đặc biệt, nhiều đơn vị đang chung tay tạo dựng những không gian mới hấp dẫn để kết nối tình yêu sách trong các em nhỏ.

22 phút trước

Tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ ngày 01/3/2021

41 phút trước

Ngày 27/02, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương có Công điện số 776/CĐ-BCĐ gửi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan Trung ương (Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021) và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ ngày 01/3/2021 đến 30/4/2021 trên toàn quốc.

41 phút trước

Hà Nội bắt đầu triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021

45 phút trước

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

45 phút trước

Tuyển chọn giám sát viên và quản trị hệ thống cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

50 phút trước

Tuyển chọn giám sát viên cuộc Điều tra cơ sở hành chính gồm 3 cấp giám sát: Giám sát viên cấp Trung ương, giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện. Giám sát viên các cấp là công chức ngành Nội vụ hoặc công chức, viên chức của các đơn vị được trưng tập cho cuộc điều tra.
 

50 phút trước

Sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra, thanh tra cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

54 phút trước

Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra ở Trung ương gồm thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Trung ương, công chức một số Vụ chức năng của Bộ Nội vụ theo trưng tập của Ban Chỉ đạo Trung ương.
 

54 phút trước

Quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh

58 phút trước

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết để phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra theo Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

58 phút trước

Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

1 giờ trước

Theo đó, Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…); bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương.
 

1 giờ trước

Thái Bình - Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1 giờ trước

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, nên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg, Cục Thống kê Thái Bình đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện, xã, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện công tác chuẩn bị phấn đấu hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, từ đó tạo cơ sở để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra giai đoạn 1 đã sẵn sàng.

1 giờ trước