Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

3 tháng trước

Ngày 16/6, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.
 

3 tháng trước