Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/05/2021

10 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

An Giang: Kiểm tra công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện Tịnh Biên

15 ngày trước

Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa có buổi làm việc với UBND huyện Tịnh Biên về công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang.

15 ngày trước

An Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1 tháng trước

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

1 tháng trước

BCĐTổng điều tra tỉnh An Giang ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1 tháng trước

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

1 tháng trước

An Giang: Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

2 tháng trước

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây gọi chung Tổng điều tra), Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 14/10/20220 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh, do ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

2 tháng trước

Chuyển đổi số, công nghệ số ở An Giang

2 tháng trước

Định hướng cho ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) trong giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu ngành TT&TT phối hợp ngành có liên quan nỗ lực xây dựng An Giang hướng đến triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng nền tảng số vững chắc tạo tiền đề phát triển kinh tế số, công nghệ số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội.

2 tháng trước

Chuyển đổi số, công nghệ số ở An Giang

2 tháng trước

Định hướng cho ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) trong giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu ngành TT&TT phối hợp ngành có liên quan nỗ lực xây dựng An Giang hướng đến triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng nền tảng số vững chắc tạo tiền đề phát triển kinh tế số, công nghệ số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội.

2 tháng trước

An Giang, Đà Nẵng, Hà Nội sẽ thí điểm mã bưu chính Vpostcode

4 tháng trước
Sử dụng, khai thác mã địa chỉ bưu chính Vpostcode - nền tảng Make in Vietnam - để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, cho chính người dân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
 
4 tháng trước

An Giang: Tập huấn về “Chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin”

5 tháng trước

Ngày 13/11, Sở TT&TT An Giang tổ chức tập huấn về “Chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin” cho lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

5 tháng trước