Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 17/05/2021

25 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bắc Giang: Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 72 của Chính phủ về thông tin đối ngoại

3 ngày trước

Qua 05 năm thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Bắc Giang đã nỗ lực quảng bá để không ngừng nâng cao vị thế, thương hiệu của tỉnh. Đây chính là nguồn động lực để Bắc Giang phát triển hình ảnh của mình, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia Việt Nam.

3 ngày trước

Bắc Giang vận hành hệ thống Bản đồ số dịch tễ Covid-19

6 ngày trước

Chiều 10-5, tại Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Thương mại Tài chính Sao Mai (Hà Nội) đã bàn giao cho UBND tỉnh Bắc Giang vận hành Hệ thống Bản đồ số dịch tễ Covid-19 tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Covidmaps) do công ty tài trợ miễn phí.

6 ngày trước

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Bắc Giang phát triển

6 ngày trước

Những năm qua, để bắt nhịp xu thế hội nhập trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong điều hành hoạt động, tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số hướng tới chính quyền số. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

6 ngày trước

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Bắc Giang phát triển

6 ngày trước

Những năm qua, để bắt nhịp xu thế hội nhập trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong điều hành hoạt động, tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số hướng tới chính quyền số. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

6 ngày trước

Bắc Giang: Sử dụng chữ ký số chuyên dùng, hướng tới chính quyền điện tử

12 ngày trước

Tại Bắc Giang, chữ ký số chuyên dùng được triển khai ở các sở, ngành, UBND các cấp từ năm 2015 với nhiều tiện ích. Để xây dựng chính quyền điện tử, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng, phấn đấu từ 1/5/2021, 100% văn bản phát hành đều được ký số.

12 ngày trước

Bắc Giang: Sử dụng chữ ký số chuyên dùng, hướng tới chính quyền điện tử

12 ngày trước

Tại Bắc Giang, chữ ký số chuyên dùng được triển khai ở các sở, ngành, UBND các cấp từ năm 2015 với nhiều tiện ích. Để xây dựng chính quyền điện tử, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng, phấn đấu từ 1/5/2021, 100% văn bản phát hành đều được ký số.

12 ngày trước

Bắc Giang: Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính bảo đảm chính xác, đúng tiến độ

21 ngày trước

Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và cơ sở hành chính (CSHC) nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... Hiện nay, cuộc tổng điều tra đang được các ngành chức năng, địa phương tích cực thực hiện, bảo đảm chính xác, đúng tiến độ.
 

21 ngày trước

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

27 ngày trước

Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Thư viện tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.

27 ngày trước

Bắc Giang: Đẩy nhanh Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính

1 tháng trước

Sau hơn một tháng triển khai Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính, hiện nay số doanh nghiệp (DN) đã hoàn thành kê khai còn thấp.

1 tháng trước

Bắc Giang: Tập trung xây dựng và triển khai nghị quyết về chuyển đổi số

1 tháng trước

Ngày 5/4, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty cổ phần FPT tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số (CĐS) - Cơ hội và thách thức”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì hội thảo.

1 tháng trước