Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 17/05/2021

27 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Hà Nội thành lập 10 thư viện, tủ sách cơ sở trong năm 2021

5 ngày trước

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 10/5/2021 tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân Thủ đô, phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

5 ngày trước

Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Hà Nội

6 ngày trước
Ngày 10/5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Duy, chủ tài khoản facebook có tên “Hà Nội Phố” do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19.

 

6 ngày trước

Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Hà Nội

6 ngày trước
Ngày 10/5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Duy, chủ tài khoản facebook có tên “Hà Nội Phố” do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19.

 

6 ngày trước

Đoàn công tác của BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương và TP.Hà Nội làm việc với huyện Thanh Trì

1 tháng trước

Ngày 26/3 vừa qua, Đoàn công tác của BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng - Uỷ viên BCĐ Tổng điều tra Trung ương - Tổ trưởng Tổ thường trực tổng điều tra Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với việc Huyện Thanh Trì về công tác triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Đậu Ngọc Hùng- Cục trưởng Cục thống kê Thành phố - Phó trưởng ban thường trực Tổng điều tra Thành phố Hà Nội
 

1 tháng trước

Xã, phường, thị trấn tại Hà Nội được tự quyết định số lượng “loa phường”

2 tháng trước

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn quyết định số lượng loa và cụm loa truyền thanh phù hợp điều kiện thực tế từng địa bàn và đảm bảo đúng quy định của Bộ TT&TT về tiêu chuẩn kỹ thuật.

2 tháng trước

Năm 2030, Hà Nội vào top 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số

2 tháng trước

Đây là một trong những mục tiêu chính được Hà Nội đặt ra trong Chương trình Chuyển đổi số thành phố (TP) Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

2 tháng trước

Năm 2030, Hà Nội vào top 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số

2 tháng trước

Đây là một trong những mục tiêu chính được Hà Nội đặt ra trong Chương trình Chuyển đổi số thành phố (TP) Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

2 tháng trước

Hà Nội sẽ thực hiện thành công tổng điều tra kinh tế 2021

2 tháng trước

Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP Hà Nội Đậu Ngọc Hùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn đang được thực hiện theo đúng kế hoạch.

2 tháng trước

Hà Nội sẽ thực hiện thành công tổng điều tra kinh tế 2021

2 tháng trước

Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP Hà Nội Đậu Ngọc Hùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn đang được thực hiện theo đúng kế hoạch.

2 tháng trước

Hà Nội bắt đầu triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021

2 tháng trước

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

2 tháng trước