Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Trao tặng sổ tiết kiệm “Nghĩa tình Bưu điện”

1 tháng trước

Ngày 22/7/2020, Lãnh đạo Công đoàn, chuyên môn Tổng công ty cùng Bưu điện tỉnh Tây Ninh đã trao tặng sổ tiết kiệm “Nghĩa tình Bưu điện” cho người lao động tiêu biểu vượt khó vươn lên tại Bưu điện huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

1 tháng trước

Trao tặng sổ tiết kiệm “Nghĩa tình Bưu điện”

1 tháng trước

Ngày 22/7/2020, Lãnh đạo Công đoàn, chuyên môn Tổng công ty cùng Bưu điện tỉnh Tây Ninh đã trao tặng sổ tiết kiệm “Nghĩa tình Bưu điện” cho người lao động tiêu biểu vượt khó vươn lên tại Bưu điện huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

1 tháng trước