Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11/05/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Hải Dương ra chỉ thị về cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử

2 tháng trước

Ngày 20/2, UBND tỉnh Hải Dương đã có chỉ thị 06 về việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử trên địa bàn tỉnh.

 
2 tháng trước