Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/05/2021

7 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bến Tre: Tập huấn Phương án Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021

1 tháng trước

Ngày 31/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh tổ chức lớp tập huấn Phương án Tổng điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 cho giám sát viên, quản trị viên cấp tỉnh, huyện trong toàn tỉnh, chuyên viên văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nhân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra CSHC năm 2021 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đến dự.

1 tháng trước

Hà Nội bắt đầu triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021

2 tháng trước

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

2 tháng trước

Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

2 tháng trước

Theo đó, Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…); bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương.
 

2 tháng trước

Thái Bình - Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

2 tháng trước

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, nên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg, Cục Thống kê Thái Bình đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện, xã, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện công tác chuẩn bị phấn đấu hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, từ đó tạo cơ sở để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra giai đoạn 1 đã sẵn sàng.

2 tháng trước

Điều tra doanh nghiệp 2021 bằng hình thức trực tuyến

2 tháng trước

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh...

2 tháng trước

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế toàn quốc năm 2021

2 tháng trước

Bắt đầu từ ngày 1/3, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Tổng điều tra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn diện của cả nước, sự phát triển của từng khối đơn vị kinh tế thế nào, của từng địa phương, khu vực.

2 tháng trước

Tháng 2-2021, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lượt lao động

2 tháng trước

 Ngày 1/3, Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 2-2021, thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.412 lượt lao động, trong đó số chỗ việc làm mới tạo ra là 12.554 việc làm.

2 tháng trước