Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11/05/2021

5 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thái Bình - Giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

27 ngày trước

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê giám sát kiểm tra chương trình kê khai giai đoạn 1 cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình.

27 ngày trước

Thái Bình - Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

2 tháng trước

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, nên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg, Cục Thống kê Thái Bình đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện, xã, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện công tác chuẩn bị phấn đấu hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, từ đó tạo cơ sở để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra giai đoạn 1 đã sẵn sàng.

2 tháng trước

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TTTT tỉnh Thái Bình, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn

3 tháng trước

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước trong Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021), ngày 21/01/2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình (Sở TTTT tỉnh Thái Bình) đã ký chương trình hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3 tháng trước

Các mối đe dọa đến danh tiếng số tại châu Á - Thái Bình Dương

4 tháng trước

Thông tin chia sẻ lên môi trường trực tuyến quyết định đến danh tiếng số của một người như thế nào, và điều này có thể có tác động đến người dùng ra sao trong thế giới thực, đó là những nội dung được Kaspersky đề cập trong báo cáo mới đây "Bảo mật danh tiếng kỹ thuật số của bạn”.

4 tháng trước

Tăng cường an ninh mạng trong trạng thái bình thường mới

5 tháng trước

 Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, làm dấy lên những lo ngại về bảo mật thông tin cũng như các vấn đề an ninh mạng.

5 tháng trước