Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 10/05/2021

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Vietnam Post ứng dụng chia chọn hàng hóa tự động tại miền Trung

1 tháng trước

 Ngày 22/3 tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức khai trương “Hệ thống chia chọn tự động tại trung tâm vận chuyển và kho vận miền Trung”. 

1 tháng trước

6 tỉnh miền Trung diễn tập ứng phó sự cố tấn công vào máy chủ dịch vụ

4 tháng trước

 Có chủ đề “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công hệ thống máy chủ dịch vụ và phá hủy dữ liệu”, diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 của cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 4 vừa được tổ chức tại Hà Tĩnh.

4 tháng trước