Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11/05/2021

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Học sinh cấp 2 chế máy đo thân nhiệt '3 trong 1' giá 8 triệu đồng

2 tháng trước

Hai nam sinh ở Bình Dương đã sáng chế ra máy đo thân nhiệt tự động, kết hợp sát khuẩn tay và điểm danh học sinh bằng vân tay để dùng cho chính ngôi trường THCS mình đang theo học.

2 tháng trước

Học sinh cấp 2 chế máy đo thân nhiệt '3 trong 1' giá 8 triệu đồng

2 tháng trước

Hai nam sinh ở Bình Dương đã sáng chế ra máy đo thân nhiệt tự động, kết hợp sát khuẩn tay và điểm danh học sinh bằng vân tay để dùng cho chính ngôi trường THCS mình đang theo học.

2 tháng trước