Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17/06/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

3 tháng trước

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế, trong đó nghiêm trọng nhất là ngành du lịch, vận tải, mới đây, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt nhiều chính sách thuế để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

3 tháng trước