Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11/05/2021

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Sở TT&TT Lào Cai: cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đạt trên 90%

3 tháng trước

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Sở TT&TT Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

3 tháng trước

Những hành vi bị nghiêm cấm về an toàn hệ thống văn bản điện tử ở Gia Lai

4 tháng trước

 Gia Lai nghiêm cấm tạo hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành, hạ tầng công nghệ trong gửi, nhận văn bản điện tử.

4 tháng trước