Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 06/08/2020

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Sở Bưu chính, Viễn thông Trà Vinh phối hợp kiểm tra tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

09/04/2007 16:19 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ ngày 02/04/2007 - 05/04/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV (Trung tâm IV), Phòng PA 17 (Công An tỉnh Trà Vinh) tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ, kiểm tra và xử lý vi phạm một số đơn vị, tổ chức sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến.


Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ ngày 02/04/2007 - 05/04/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV (Trung tâm IV), Phòng PA 17 (Công An tỉnh Trà Vinh) tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ, kiểm tra và xử lý vi phạm một số đơn vị, tổ chức sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến.

Đoàn đã kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên các địa bàn huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Cầu Ngang và Thị xã Trà Vinh. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở 01 đơn vị: Ban Quản lý Chợ Trà Vinh và lập biên bản vi phạm 02 đơn vị: Công ty TNHH Giầy da Mỹ Phong, Công ty TNHH.TM.DV.XNK Quang Đại sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép, tạm giữ 05 thiết bị thu phát sóng.

Qua đợt kiểm tra lần này, đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở và xử phạt đối với cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ và chấp hành tốt các qui định về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng chưa có giấy phép, đồng thời hướng dẫn cho các đơn vị vi phạm lập các thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của Pháp luật./.

Nguyễn Văn Tư

Lượt truy cập: 299

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)