Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho TT Kiểm soát Tần số Khu vực I

29/07/2009 13:18 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: TP. Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 14.562 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Lượt truy cập: 551

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)