Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 14/06/2021

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Trạm kiểm soát cố định cho TT Kiểm soát Tần số Khu vực I và TT Kiểm soát Tần số Khu vực II

29/07/2009 13:19 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: TP. Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 30.732 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Lượt truy cập: 787

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)