Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 14/06/2021

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Tăng cường trang thiết bị phân tích, mô phỏng phục vụ công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch BCVT&CNTT của Viện chiến lược BCVT&CNTT

29/07/2009 13:22 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Viện chiến lược BCVT&CNTT

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học công nghệ

5. Thời gian thực hiện: 2007-2008

6. Kinh phí dự án: 14.209 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Lượt truy cập: 817

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)