Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Đầu tư trang thiết bị xây dựng Trung tâm chứng thực số phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao dịch điện tử

29/07/2009 13:23 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Ứng dụng CNTT

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học công nghệ

5. Thời gian thực hiện: 2007-2008

6. Kinh phí dự án: 6.591 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Lượt truy cập: 559

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)