Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/10/2020

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Trung tâm thông tin xuất bản

29/07/2009 13:24 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Xuất bản

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính - Viễn thông
 
5. Thời gian thực hiện: 2008-2009

6. Kinh phí dự án: 5.498 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 498

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)