Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Hạ tầng trung tâm kỹ thuật tại Hà Nội và mạng thu thập, phân tích thông tin dữ liệu từ hệ thống kỹ thuật của VNNIC

29/07/2009 13:28 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VNNIC

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông - Internet

5. Thời gian thực hiện: 2008-2009

6. Kinh phí dự án: 16.506 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 653

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)