Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Xây dựng mạng Ipv6 phục vụ hệ thống máy chủ DNS quốc gia và hệ thống trung chuyển Internet VNIX- giai đoạn I

29/07/2009 14:54 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009-2010

5. Kinh phí dự án: 9.331 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 482

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)