Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/10/2020

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án hạ tầng thiết bị lưu trữ

29/07/2009 15:06 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009-2010

5. Kinh phí dự án: 7.702 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 476

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)