Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI

Đầu tư mạng phát hình công nghệ Digital

29/07/2009 15:18 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009-2012

 

Lượt truy cập: 1063

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)