Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 02/12/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Quỹ Viễn thông công ích mời thầu cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc Quỹ viễn thông công ích Việt Nam

24/07/2012 11:23 SA Xem cỡ chữ

Tên gói thầu: Cục cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ viễn thông công ích Việt Nam

Thông tin chi tiết xem tại đây

Quỹ VTCI Việt Nam

Lượt truy cập: 417

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)