Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 02/12/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Cục Viễn thông thông báo kế hoạch đấu thầu

29/08/2012 13:38 CH Xem cỡ chữ

Trung tâm Đo lường - Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Kế hoạch đấu thầu gói thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của công ty mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố của khu vực miền Nam

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây

Lượt truy cập: 449

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)