Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 03/12/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 450 trạm BTS Viettel

05/09/2012 13:22 CH Xem cỡ chữ

 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 - Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mời chao hàng cạnh tranh Gói thầu "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 450 trạm BTS Viettel"

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây

 

Cục VT

Lượt truy cập: 415

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)