Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 472 trạm BTS Viettel

05/09/2012 13:25 CH Xem cỡ chữ

rung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 - Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mời chao hàng cạnh tranh Gói thầu "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 403 trạm BTS Viettel"

Nội dung chi tiết xem tại đây

Cục VT

Lượt truy cập: 391

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)