Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/10/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Cục Viễn thông phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu "Thuê nhân công và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác đo kiểm 998 trạm BTS của Viettel trên địa bàn các tỉnh miền Nam"

12/09/2012 13:54 CH Xem cỡ chữ

Ngày 12/9/2012, Giám đốc Trung tâm đo lường Cục Viễn thông đã ký ban hành quyết định số 50/QĐ-TTĐL Cục Viễn thông phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu "Thuê nhân công và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác đo kiểm 998 trạm BTS của Viettel trên địa bàn các tỉnh miền Nam".

Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đây.

Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 535

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)