Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/10/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh 03 gói thầu

13/11/2012 14:57 CH Xem cỡ chữ

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 - Cục Viễn thông thông báo mời chào hàng cạnh tranh 03 gói thầu như sau:

- Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 216 trạm BTS của Trung tâm Thông tin Di động Khu vực 5 - Công ty Thông tin Di động VMS;
 
- Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 536 trạm BTS của Trung tâm Thông tin Di động Khu vực 5 - Công ty Thông tin Di động VMS;
 
- Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 215 trạm BTS của Trung tâm Thông tin Di động Khu vực 5 - Công ty Thông tin Di động VMS;

Lượt truy cập: 451

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)