Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/10/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu

06/12/2012 10:39 SA Xem cỡ chữ

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu cungcấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam

Lượt truy cập: 428

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)