Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh

12/12/2012 16:01 CH Xem cỡ chữ

Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh: "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 342 trạm  BTS VMS".

Thông tin chi tiết tại đây

Lượt truy cập: 440

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)