Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2017”

05/06/2015 10:43 SA Xem cỡ chữ

 Để xem Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2017”, xin vui lòng bấm vào đây.

Lượt truy cập: 781

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)