Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện

30/11/2017 17:55 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.10. Nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện


1. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
2. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ; bảo đảm hài hoà nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
3. Phù hợp với xu hướng phát triển các nghiệp vụ vô tuyến điện trên thế giới, đồng thời tính đến hiện trạng sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam .
4. Bảo đảm quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.
5. Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến điện.
6. Phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ vô tuyến điện.
7. Phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đối với băng tần sử dụng trong hoạt động viễn thông.

 

Lượt truy cập: 2931

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)