Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp Giấy phép sử dụng băng tần

30/11/2017 09:13 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.20. Cấp Giấy phép sử dụng băng tần
1. Đối tượng được cấp giấy phép là tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam .
2. Điều kiện để được cấp giấy phép quy định như sau:
a) Có đủ các điều kiện để được cấp giấy phép quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này trong trường hợp cấp phép bằng phương thức cấp phép trực tiếp;
b) Thắng trong đấu giá hoặc trúng tuyển trong thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

 

Lượt truy cập: 2623

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)