Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Biện pháp hạn chế nhiễu có hại

30/11/2017 09:52 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.37. Biện pháp hạn chế nhiễu có hại
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải thực hiện đúng quy định của giấy phép và thực hiện các biện pháp sau đây để hạn chế nhiễu có hại:
1. Duy trì tần số vô tuyến điện phát trong phạm vi sai lệch tần số vô tuyến điện cho phép theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
2. Giảm mức phát xạ vô tuyến điện không mong muốn xuống trị số thấp nhất;
3. Sử dụng phương thức phát có độ rộng băng tần chiếm dụng nhỏ nhất tương ứng với công nghệ sử dụng;
4. Hạn chế thu, phát sóng vô tuyến điện ở những hướng không cần thiết;
5. Sử dụng mức công suất nhỏ nhất đủ để bảo đảm chất lượng thông tin.

 

Lượt truy cập: 3100

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)