Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Hiệu lực thi hành

30/11/2017 10:07 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.48. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.
2. Các quy định về tần số vô tuyến điện của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.


Điều 3.4.TT1.2.
(Thông tư 27/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy hoạch băng tần 2500 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam")
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.


Điều 3.4.TT.2.2.
(Thông tư 26/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy hoạch băng tần 2300 - 2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam")
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.


Điều 3.4.TT3. 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư 03/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông)
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2011 và thay thế cho Quyết định số 27/2001/QĐ-TCBĐ ngày 9/1/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành Quy định về việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành Bưu điện.

 

Lượt truy cập: 2806

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)