Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/10/2020

THÔNG TIN XỬ PHẠT

Xử phạt Nhà xuất bản Thanh niên 30 triệu đồng

13/02/2019 13:36 CH Xem cỡ chữ

Mới đây, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Nhà xuất bản Thanh niên do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản xuất bản phẩm “Alma happiness harmony home” (tác giả: Nguyễn Bắc Sơn) không đúng với xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không có xác nhận đăng ký xuất bản.
 
Tình tiết giảm nhẹ: Nhà xuất bản Thanh niên đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc./.

PV

Lượt truy cập: 309

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)