Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 06/08/2020

THÔNG BÁO

Thông báo về việc Cổng Thông tin điện tử của Bộ tạm ngừng phục vụ để thực hiện bảo trì hệ thống

09/05/2019 08:21 SA Xem cỡ chữ

 Căn cứ kế hoạch bảo trì hệ thống định kỳ hàng năm, Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo về việc tạm ngừng phục vụ để thực hiện bảo trì hệ thống Cổng TTĐT của Bộ. Lịch tạm gián đoạn hệ thống như sau:

+ Thời gian bắt đầu 08h30 Thứ bảy, ngày 11/5/2019.

+ Thời gian dự kiến hoạt động trở lại 17h00 ngày 11/5/2019, hoặc có thể sớm hơn dự kiến.

T rung tâm Thông tin xin thông báo để độc giả được biết. Rất mong sự thông cảm và hỗ trợ của Quý vị độc giả
 
Trân trọng cảm ơn.
 

Lượt truy cập: 240

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)