Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

THÔNG BÁO

Danh sách công chức đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức của Cục Bưu điện Trung ương năm 2019 tại khu vực Hà Nội

24/05/2019 08:49 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.


Tệp đính kèm:

Cục Bưu điện Trung ương

Lượt truy cập: 162

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)