Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 08/08/2020

THÔNG BÁO

Cục Tần số Vô tuyến điện thông báo gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019

15/07/2019 10:03 SA Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết của Thông báo tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 473

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)