Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/10/2020

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin, góp phần giảm nghèo bền vững

06/08/2019 14:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh. Sáng ngày 05/8/2019, Trung tâm CNTT&TT Hà Tĩnh đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


20190806-l2.jpg

Ông Đậu Tùng Lâm - Phó giám Sở Thông tin và Truyền thông  phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; đại diện Phòng Văn hóa Thông tin cùng với 120 cán bộ văn hóa cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Đậu Tùng Lâm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, giảm nghèo về thông tin là một trong bốn dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với hai hoạt động truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin.

Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong 04 dự án quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) và việc chú trọng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo, đài, các phương tiện truyền thông và việc trang bị các phương tiện tác nghiệp vụ, thiết lập cụm thông tin cơ sở  phục vụ tuyên truyền chính là một trong những cách làm để đưa Chương trình đi vào cuộc sống. Khóa đào tạo diễn ra trong 5 ngày, cán bộ các xã, phường, thị trấn sẽ được giảng viên truyền đạt các thông tin: hướng dẫn công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ, các quy địnhvề đối tượng thụ hưởng Chương trình;  hướng dẫn kỹ năng biên tập tin, bài phục vụ cho các chương trình phát thanh; sản xuất tin, bài lên Trang TTĐT cấp xã và các sản phẩm thông tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn khắc phục, sữa chữa hệ thống đài truyền thanh cơ sở; hướng dẫn khai thác, sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3,4….

20190806-l3.jpg

Khóa đào tạo gồm 120 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các xã, phường, thi trấn trên địa bàn tỉnh

Thông qua khóa đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã định hướng nội dung công tác thông tin tuyên truyền về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 cho đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở nhằm tăng cường nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước, của tỉnh và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Dương Hoài Anh (Sở TT&TT Hà Tĩnh)

Lượt truy cập: 551

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)