Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 13/07/2020

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến tham vấn doanh nghiệp phục vụ đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 2,6 GHz

16/08/2019 09:19 SA Xem cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông đang chuẩn bị các thủ tục để đấu giá băng tần 2,6 GHz. Để thêm thông tin cho việc xây dựng các quy định mà doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng, Cục Tần số vô tuyến điện lấy tham vấn doanh nghiệp một số nội dung về yêu cầu tài chính, điều kiện triển khai mạng lưới đối với doanh nghiệp để được tham gia đấu giá như sau: 
 
1. Điều kiện về năng lực tài chính
 
Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải hoàn thành mọi nghĩa vụ về tài chính liên quan đến phí, lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện, đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, phí quyền hoạt động viễn thông, phí sử dụng kho số viễn thông trước khi tham gia đấu giá.
 
2. Yêu cầu về triển khai mạng lưới sau khi trúng đấu giá
 
Yêu cầu về triển khai mạng lưới tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2.6 GHz là một điều kiện quy định trong giấy phép sử dụng tần số VTĐ. Doanh nghiệp vi phạm quy định này sẽ bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số VTĐ theo quy định của pháp luật về tần số VTĐ.
 
2.1 Đối với doanh nghiệp đã có giấy phép thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất
 
Doanh nghiệp cam kết triển khai ít nhất 5000 trạm eNodeB trên băng tần 2,6 GHz tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2,6 GHz.
 
2.2. Đối với doanh nghiệp chưa có giấy phép thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất
 
Doanh nghiệp cam kết trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông: chỉ được phép cung cấp dịch vụ viễn thông sau khi đã triển khai ít nhất 50% cam kết triển khai mạng lưới.
 
Doanh nghiệp đề xuất lựa chọn 01 phương án trong 02 phương án sau:
 
Phương án 1: cam kết tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2.6 GHz có vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G trên tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và đạt tối thiểu 75% tổng dân số của các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
 
Phương án 2: cam kết tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2,6 GHz triển khai dịch vụ sử dụng công nghệ 4G trên tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và đạt tối thiểu 8500 trạm eNodeB.
 
Ý kiến đóng góp (theo mẫu câu trả lời gửi kèm theo) đề nghị gửi trước ngày 29/8/2019 về Cục Tần số vô tuyến điện, theo địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bằng đường điện tử về địa chỉ hienvt@rfd.gov.vn.
 
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp.
 
*  Nội dung chi tiết xem tại các văn bản đính kèm.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 227

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)