Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 02/12/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động truyền hình tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

18/09/2019 10:23 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 178

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)