Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 07/06/2020

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II

02/10/2019 10:41 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết của Thông báo xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 121

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)